Węże wysokociśnieniowe i rampy

Do połączenia zbiorników ze sprężonym gazu z reduktorami wykorzystuje się przewody wysokociśnieniowe z przyłączami dopasowanymi do odpowiedniego gazu wg norm DIN477 oraz CEN Hevos. Zapraszamy do poznania oferty podgrzewaczy gazuzaworów bezpieczeństwa.

W przypadku dużego poboru gazu łączymy kilka zbiorników (butli lub wiązek) w tzw. Rampy za pomocą kolektorów wysokociśnieniowych oraz wspomnianych przewodów . Proponowane przez nas rozwiązania to gotowe moduły gwarantujące szybką i łatwą modyfikację ilości podłączonych zbiorników.