Reduktory centralne i butlowe

Reduktory gazowe centralne i butlowe jedno- lub dwustopniowymi są używane do pracy ze sprężonymi gazami technicznymi. Reduktory umożliwiają uzyskanie pożądanego ciśnienia roboczego gazu. Reduktory dodatkowo samoczynnie utrzymują dane ciśnienie na stałym poziomie, nawet jeśli podczas pracy występują wahania ciśnienia wlotowego. Zapraszamy do poznania oferty podgrzewaczy gazuzaworów bezpieczeństwa.

Reduktory centralne to najczęściej reduktory jednostopniowe, stosowane w pracy z wiązkami butli i służą do zasilania sieci gazowych. Reduktory są wyposażone w zawory bezpieczeństwa, przez które podczas wzrostu ciśnienia zostaje wydalony nadmiar gazów.

 

Zastosowanie reduktorów butlowych

Reduktory butlowe służą do redukcji i regulacji ciśnienia gazu, które pochodzi z butli. Owe reduktory dzielimy na dwa rodzaje: jedno- oraz dwustopniowe. Reduktory jednostopniowe są stosowane w przypadku gdy nie ma konieczności bardzo precyzyjnej regulacji ciśnienia wylotowego. Reduktor dwustopniowy gwarantuje precyzyjną regulacje i utrzymanie stałego poziomu ciśnienia roboczego nawet na bardzo niskim poziomie rzędu milibar. Dodatkowo reduktory wyposażone są w zawory bezpieczeństwa lub zawory upustowe, które pełnią funkcję ochronną.