Reduktory centralne, butlowe i laboratoryjne do gazów specjalnych

Gazowe reduktory centralne i butlowe jedno- lub dwustopniowe są używane do pracy ze sprężonymi gazami technicznymi. Urządzenia te umożliwiają uzyskanie pożądanego ciśnienia roboczego gazu. Reduktory dodatkowo samoczynnie utrzymują dane ciśnienie na stałym poziomie, nawet jeśli podczas pracy występują wahania ciśnienia wlotowego. 

W naszej ofercie dostępne są nie tylko wyżej wymienione reduktory gazowe, ale również pozostała armatura. Zapraszamy do poznania oferty podgrzewaczy gazuzaworów bezpieczeństwa.

 

Reduktory centralne

Reduktory centralne to najczęściej reduktory jednostopniowe, stosowane w pracy z wiązkami butli i służące do zasilania sieci gazowych. Reduktory są wyposażone w zawory bezpieczeństwa, przez które podczas wzrostu ciśnienia zostaje wydalony nadmiar gazów. W zależności od przeznaczenia oraz parametrów technicznych reduktory różnią się budową oraz wymiarami elementów złącznych.

W Pego Polska znajdą Państwo kilka rodzajów reduktorów centralnych dla gazów technicznych, które wykonane zostały z najwyższej jakości stali szlachetnej lub mosiądzu i zapewniają wysoką przepustowość oraz stabilizację ciśnienia wylotowego.

 

Zastosowanie reduktorów centralnych

Reduktory centralne wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu – począwszy od branży metaloplastycznej, poprzez produkcję żywności, aż po laboratoria. Jednym z najlepszych przykładów zastosowania wspomnianych reduktorów są sieci rozprowadzające gazy techniczne do wielu stanowisk pracy – np. instalacje mieszaniny gazów spawalniczych, sieci tlenowe i acetylenowe.

 

Reduktory wykorzystywane w laboratoriach

Instalacje rozprowadzające gazy czyste obecne są w każdym laboratorium. Wśród najczęściej wykorzystywanych gazów laboratoryjnych wyróżniamy: azot, argon, hel, dwutlenek węgla, wodór, acetylen, dwutlenek siarki, siarkowodór oraz ich mieszaniny. Sieć doprowadza płynący gaz do poszczególnych urządzeń odbiorczych. Aby ciśnienie wylotowe gazu było dostosowane do wymagań danego urządzenia odbiorczego, niezbędne jest zastosowanie specjalnego reduktora laboratoryjnego. W naszej ofercie dostępne są najwyższej klasy reduktory wykorzystywane w laboratoriach, które sprowadzamy od najlepszych, niemieckich producentów.

 

Reduktory butlowe

Reduktory butlowe służą do redukcji i regulacji ciśnienia gazu, które pochodzi z butli. Owe reduktory dzielimy na dwa rodzaje: jedno- oraz dwustopniowe. Reduktory jednostopniowe są stosowane w przypadku, gdy nie ma konieczności bardzo precyzyjnej regulacji ciśnienia wylotowego. Reduktor dwustopniowy gwarantuje precyzyjną regulacje i utrzymanie stałego poziomu ciśnienia roboczego nawet na bardzo niskim poziomie rzędu milibar. Dodatkowo reduktory wyposażone są w zawory bezpieczeństwa lub zawory upustowe, które pełnią funkcję ochronną.