Blog – Bądź na bieżąco z działalnością firmy Pego Polska

reduktor do butli

Zastosowania reduktorów butlowych i centralnych

W miejscach, w których przeprowadzane są prace z wykorzystaniem sprężonych gazów technicznych, niezbędne jest zastosowanie reduktorów gazowych butlowych i centralnych. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie pożądanego ciśnienia roboczego gazu oraz samoczynnego utrzymania go na stałym poziomie. W zależności od potrzeb można wybrać reduktory jednostopniowe albo dwustopniowe. Jakie są ich najważniejsze zastosowania?

Czytaj więcej

pracownik

Zastosowanie podgrzewaczy gazów w instalacjach gazów technicznych

Korzystanie z gazów technicznych jest niezbędne w wielu obszarach przemysłu, gdzie stanowią one istotny surowiec używany w licznych procesach produkcyjnych, a także substancję pomocniczą. Możliwości zastosowania gazów zależą jednak w dużym stopniu od wyboru odpowiedniej infrastruktury – armatury do gazów technicznych oraz potrzebnego oprzyrządowania, w tym podgrzewaczy. Przekonajmy, dlaczego będą one konieczne i sprawdźmy, w jaki sposób działają.

Czytaj więcej

różnej wielkości butle z gazem

Jak dobrać osprzęt do gazów technicznych?

Gazy techniczne są niezbędne przy wielu rodzajach działalności produkcyjnej i usługowej. Będą one konieczne m.in. do generowania ciepła do ogrzewania lub suszenia, przy tworzeniu atmosfer ochronnych oraz w procesach spawania lub cięcia termicznego. Są potrzebne do zajścia różnych reakcji chemicznych. Stosuje się je też jako składnik wyrobów lub surowiec do ich otrzymywania. Ze względu na to, iż są dostarczane pod wysokim ciśnieniem, do ich użytkowania nieodzowna będzie infrastruktura w postaci armatury do gazów technicznych. Przekonajmy się, jakie instalacje okażą się konieczne.

Czytaj więcej

rurociągi i regulatory gazów

Dlaczego zastosowanie bezpieczników gazowych jest takie ważne?

Wiele procesów technologicznych wykorzystywanych w przemyśle wymaga zastosowania rozmaitych gazów technicznych. Mogą one być potrzebne do wytwarzania energii cieplnej koniecznej m.in. w czasie suszenia lub wygrzewania, a także jako surowiec niezbędny do wywołania określonych reakcji chemicznych czy stworzenia właściwej atmosfery ochronnej np. podczas spawania, cięcia termicznego bądź pakowania żywności. Ponieważ są one dostarczane pod wysokim ciśnieniem, instalacje służące do ich magazynowania oraz przesyłania i poboru w odpowiednich punktach muszą być wyposażone w bezpieczniki gazowe. Przekonajmy się, dlaczego będą one konieczne i sprawdźmy, jak działają.

Czytaj więcej

reduktor gazowy

Czym charakteryzują się reduktory do gazów specjalnych?

Wiele technologii stosowanych w różnych gałęziach przemysłu wiąże się z koniecznością wykorzystywania gazów specjalnych, a więc takich, które charakteryzują się wysoką czystością. Używanie ich wymaga zainstalowania odpowiedniej armatury, która pozwoli na utrzymanie właściwych parametrów roboczych. Jednym z ważniejszych elementów instalacji tego typu będą reduktory do gazów specjalnych. Przekonaj się, jaka jest ich funkcja oraz dostępne rodzaje.

Czytaj więcej

filtry

Jakie filtry stosuje się w instalacjach gazów technicznych?

Przeprowadzanie procesów technologicznych wiąże się z koniecznością wykorzystywania materiałów i substancji, które ściśle odpowiadają potrzebom wynikającym z charakteru wykonywanych operacji. Odstępstwa od parametrów jakościowych np. związanych z czystością czy składem poszczególnych surowców mogą odbić się na osiąganych rezultatach np. obniżać jakość wyrobu lub oddziaływać na używaną podczas produkcji aparaturę zmniejszając jej żywotność bądź powodując awarie. W przypadku korzystania z gazów technicznych jednym z kluczowych zagadnień będzie ich właściwa czystość, co nierzadko pociąga za sobą konieczność używania odpowiednich filtrów do gazu. Przekonajmy się, jakie ich rodzaje są używane najczęściej i zobaczmy jaką rolę odgrywają.

Czytaj więcej

reduktor gazowy

Jak działają reduktory gazowe?

Gazy techniczne i grzewcze są wykorzystywane w wielu instalacjach przemysłowych, a także w licznych urządzeniach oraz systemach wspomagających działanie rozmaitych maszyn i urządzeń. Mogą one być pobierane ze zbiorników o różnej pojemności, sprawne działanie używających gazu urządzeń wymaga jednak zwykle dostarczania go w ściśle określonej ilości oraz przy ciśnieniu utrzymującym się w odpowiednim przedziale. Rozwiązaniem, które pozwala na zmniejszenie wartości ciśnienia, są reduktory gazowe o potrzebnych w danym przypadku parametrach. Przekonajmy się, jak funkcjonują reduktory gazowe i zobaczmy, jakie są ich rodzaje.

Czytaj więcej

gaz techniczny

Najważniejsze elementy armatury do gazów technicznych

Wiele procesów technologicznych wykonywanych w różnych branżach przemysłowych od produkcji materiałów budowlanych po obróbkę metali wymagają stosowania gazów technicznych. Ich dystrybucja wewnątrz firmy wiąże się z koniecznością wykorzystywania odpowiedniej infrastruktury przesyłowej – zbiorników, przyłączy czy armatury do gazów technicznych pozwalającej na dopasowanie parametrów przepływu do konkretnych potrzeb. Przekonajmy się, jakie elementy będą niezbędne w instalacjach tego rodzaju.

Czytaj więcej