Blog – Bądź na bieżąco z działalnością firmy Pego Polska

reduktor do butli

Zastosowanie reduktorów centralnych i butlowych

Wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest zastosowanie wielotonowych stałych zbiorników gazu używa się reduktorów gazowych centralnych i butlowych. Używane są one do pracy z sprężonymi gazami technicznymi jedno lub dwustopniowymi. Służą do obniżenia ciśnienia gazu, pobieranego z butli i dostosowania go do ciśnienia, wymaganego w procesie produkcji. Reduktory gazowe stanowią zatem podstawowy sposób redukcji ciśnienia. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Czytaj więcej

butle z gazem

Czym jest i do czego służy punkt poboru gazu?

Przemysłowe procesy technologiczne wymagają stosowania różnych surowców i substancji pomocniczych. Jednym z mediów, które jest wykorzystywane najczęściej, są różnego rodzaju gazy techniczne. W zależności od specyfiki konkretnej branży mogą one być używane na rozmaite sposoby – czerpane z butli lub zbiorników o rozmaitej pojemności, a w przypadku powietrza sprężane przy pomocy odpowiednio wydajnych kompresorów. Do ich dystrybucji niezbędna będzie jednak właściwa infrastruktura, w tym punkty poboru gazu. Przekonajmy się, jakie gazy techniczne są potrzebne najczęściej i w jaki sposób się je dystrybuuje.

Czytaj więcej

gaz techniczny

Najważniejsze elementy armatury do gazów technicznych

Wiele procesów technologicznych wykonywanych w różnych branżach przemysłowych od produkcji materiałów budowlanych po obróbkę metali wymagają stosowania gazów technicznych. Ich dystrybucja wewnątrz firmy wiąże się z koniecznością wykorzystywania odpowiedniej infrastruktury przesyłowej – zbiorników, przyłączy czy armatury do gazów technicznych pozwalającej na dopasowanie parametrów przepływu do konkretnych potrzeb. Przekonajmy się, jakie elementy będą niezbędne w instalacjach tego rodzaju.

Czytaj więcej

reduktor gazowy

Jak działają reduktory gazowe?

Gazy techniczne i grzewcze są wykorzystywane w wielu instalacjach przemysłowych, a także w licznych urządzeniach oraz systemach wspomagających działanie rozmaitych maszyn i urządzeń. Mogą one być pobierane ze zbiorników o różnej pojemności, sprawne działanie używających gazu urządzeń wymaga jednak zwykle dostarczania go w ściśle określonej ilości oraz przy ciśnieniu utrzymującym się w odpowiednim przedziale. Rozwiązaniem, które pozwala na zmniejszenie wartości ciśnienia, są reduktory gazowe o potrzebnych w danym przypadku parametrach. Przekonajmy się, jak funkcjonują reduktory gazowe i zobaczmy, jakie są ich rodzaje.

Czytaj więcej

filtry

Jakie filtry stosuje się w instalacjach gazów technicznych?

Przeprowadzanie procesów technologicznych wiąże się z koniecznością wykorzystywania materiałów i substancji, które ściśle odpowiadają potrzebom wynikającym z charakteru wykonywanych operacji. Odstępstwa od parametrów jakościowych np. związanych z czystością czy składem poszczególnych surowców mogą odbić się na osiąganych rezultatach np. obniżać jakość wyrobu lub oddziaływać na używaną podczas produkcji aparaturę zmniejszając jej żywotność bądź powodując awarie. W przypadku korzystania z gazów technicznych jednym z kluczowych zagadnień będzie ich właściwa czystość, co nierzadko pociąga za sobą konieczność używania odpowiednich filtrów do gazu. Przekonajmy się, jakie ich rodzaje są używane najczęściej i zobaczmy jaką rolę odgrywają.

Czytaj więcej

reduktor gazowy

Czym charakteryzują się reduktory do gazów specjalnych?

Wiele technologii stosowanych w różnych gałęziach przemysłu wiąże się z koniecznością wykorzystywania gazów specjalnych, a więc takich, które charakteryzują się wysoką czystością. Używanie ich wymaga zainstalowania odpowiedniej armatury, która pozwoli na utrzymanie właściwych parametrów roboczych. Jednym z ważniejszych elementów instalacji tego typu będą reduktory do gazów specjalnych. Przekonaj się, jaka jest ich funkcja oraz dostępne rodzaje.

Czytaj więcej

gaz

Bezpieczna praca gazami technicznymi, czyli bezpieczniki i szybkozłącza

Gazy techniczne produkowane są na dużą skalę, sprzedawane w skroplonej postaci w butlach pod wysokim ciśnieniem, a wykorzystywane w trakcie różnych procesów produkcyjnych. Używa się ich głównie w przemyśle spożywczym do wytwarzania napojów gazowanych, w przemyśle hutniczym przy procesach spawalniczych, w produkcji paliwa do samochodów oraz do kuchenek gazowych. Z powodzeniem znajdują także zastosowanie w medycynie i badaniach naukowych. Jak je bezpiecznie stosować?

Czytaj więcej

 Reduktory sieciowe

Reduktory sieciowe i punkty poboru gazu - znaczenie i kryteria doboru

Prawidłowy dobór osprzętu dla gazów technicznych i gazów czystych jest niezwykle ważny. Decyduje on nie tylko o przebiegu procesów technologicznych w różnych gałęziach przemysłu, ale także ma wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Jakość osprzętu gazowego jest równie ważna, jak jego odpowiedni montaż. Wyjaśniamy, jakie znaczenie mają reduktory sieciowe i punkty poboru gazu oraz jakie są ważne kryteria ich wyboru.

Czytaj więcej

butle gazowe

Jak działają bezpieczniki gazowe?

Bezpieczniki gazowe stanowią niezbędny element każdej sieci gazowej, który gwarantuje przede wszystkim bezpieczeństwo pracy w przypadku stosowania gazów palnych i wybuchowych. Chronią tym samym znajdujące się w pobliżu urządzenia, a przede wszystkim użytkowników zajmujących się ich obsługą.

Czytaj więcej

Reduktor do gazów specjalnych

Reduktory do gazów specjalnych. Charakterystyka

Do grupy gazów specjalnych zalicza się gazy czyste, bardzo czyste, szlachetne oraz mieszaniny, które są produkowane przez niektóre, certyfikowane laboratoria. Przykłady to argon, hel oraz tlen.

Czytaj więcej