Punkty poboru gazu

Punkty poboru gazu to drugi stopień redukcji ciśnienia składający się z zaworu odcinającego i reduktora. Służą do redukcji ciśnienia gazu pobieranego z sieci instalacji gazowej do pożądanego ciśnienia roboczego. Stabilizują ciśnienie robocze i ułatwiają regulację owego ciśnienia na poszczególnych punktach pracy. Proste w obsłudze punkty poboru są połączone z centralnym układem dopływu gazu. Urządzenia te mogą być stacjonarne lub przenośne.

Punkty poboru gazu są wykonane z mosiądzu, mosiądzu chromowanego lub stali szlachetnej. Dodatkowo mogą być wyposażone w rotametr do pomiaru natężenia przepływu. Dla zoptymalizowania procesów lub w przypadku wymagań wysokiej czystości gazu jak np. w instalacjach laserowych w punktach poboru należy zastosować filtry. Filtry do laserów CO2 mają filtrację na poziomie 0,01 mikrometra i zapewnią odpowiednia filtrację oraz jakość gazu.

 

Kryteria doboru punktów poboru gazów

 Punkty poboru gazu stosowane są w celu regulacji ciśnienia roboczego gazu. Montaż tych urządzeń umożliwia regulację ciśnienia roboczego gazu w zakresie optymalnym dla konkretnego punktu pracy. Odpowiedni dobór punktu poboru gazu powinien uwzględniać rodzaj stosowanego gazu oraz rodzaj używanego urządzenia. Jest to istotne, ponieważ na rynku posiadamy dostępne punkty poboru gazów, które montuje się na stałe oraz urządzenia mobilne.

 

Zastosowanie punktów poboru gazu

Zastosowanie punktów poboru gazu jest bardzo szerokie. Istotna funkcja, jaką pełni ten rodzaj armatury, sprawia, że PPG wykorzystywane są między innymi przez:

  • przemysł spożywczy – tworzenie atmosfery ochronnej do pakowania żywności, spulchnianie, nasycanie itp.;
  • przemysł farmaceutyczny i laboratoria – produkcja leków i kosmetyków;
  • branże metalową i spawalniczą – spawanie, cięcie, obróbka metali.

To właśnie w tych gałęziach przemysłu najczęściej spotykamy się z instalacjami i sieciami rozprowadzającymi gaz z butli oraz wiązek butli do poszczególnych urządzeń odbiorczych.

 

Punkty poboru gazu – osprzęt dla gazów czystych i technicznych

W ofercie naszej firmy znajdą Państwo bogaty wybór punktów poboru gazu dla gazów czystych oraz technicznych. Oferowane urządzenia składają się z kilku podstawowych elementów, wśród których wyróżniamy:

  • zawór bezpieczeństwaodpowiadający za zamknięcie przepływu gazu w sytuacji, gdy sprzęt (punkt odbioru) nie jest aktualnie używany;
  • reduktor ciśnienia – pozwalający na utrzymanie wymaganego dla danego zastosowania ciśnienia;
  • bezpiecznik gazowy – zapewniający bezpieczeństwo pracy dzięki uniemożliwieniu zmiany kierunku przepływu płomienia, a tym samym jego przejścia do dalszej części instalacji.

Punkty poboru gazu dostępne w naszym asortymencie wykonane są z najwyższej jakości materiałów, a ich montaż jest niezwykle prosty.