Reduktory sieciowe i precyzyjne - Osprzęt dla gazów czystych

Reduktor do gazów specjalnych to urządzenie skontrowane tak, by zapewnić wysoką szczelność i jakość procesu co jest szczególnie ważne przy wykorzystaniu gazów wysokiej czystości. Zadaniem reduktora jest utrzymywanie ciśnienia gazu na tym samym poziomie, pomimo ulegającego zmianie ciśnienia wlotowego. Obecnie najbardziej popularne są reduktory butlowe jedno- lub dwustopniowe. Reduktory butlowe dwustopniowe to reduktory które posiadają podwójny układ redukcji ciśnienia gazu. Znajdują swoje zastosowanie podczas dużych poborów gazu i konieczności utrzymywania ciśnienia roboczego na niskim poziomie.\

 

Zastosowanie reduktorów do gazów specjalnych w różnych dziedzinach

Gazy specjalne to szlachetne lub inne gazy laboratoryjne, których poziom czystości wynosi co najmniej 99,999%. Właściwości gazów wykorzystuje się głównie w działach przemysłowych, takich jak: analityczny, farmaceutyczny, elektroniczny i petrochemiczny. Gazy laboratoryjne oraz szlachetne są wykorzystywane w wielu dziedzinach przemysłu. Dodatkową cechą gazów specjalnych jest zachowanie stałych i niezmiennych właściwości chemicznych oraz fizycznych. Istotną funkcję pełnią również reduktory laboratoryjne, które umożliwiają produkcję i badania leków w laboratoriach. Bez gazów specjalnych owa branża nie mogłaby funkcjonować.