Najważniejsze elementy armatury do gazów technicznych

Wiele procesów technologicznych wykonywanych w różnych branżach przemysłowych od produkcji materiałów budowlanych po obróbkę metali wymagają stosowania gazów technicznych. Ich dystrybucja wewnątrz firmy wiąże się z koniecznością wykorzystywania odpowiedniej infrastruktury przesyłowej – zbiorników, przyłączy czy armatury do gazów technicznych pozwalającej na dopasowanie parametrów przepływu do konkretnych potrzeb. Przekonajmy się, jakie elementy będą niezbędne w instalacjach tego rodzaju.

 

Reduktory w instalacjach gazowych

Pobór gazu technicznego i jego wykorzystanie w zastosowaniach przemysłowych wymaga utrzymania odpowiedniego ciśnienia, koniecznego w konkretnym przypadku. Ciśnienie gazu pobieranego ze zbiornika czy butli musi zostać dostosowane do określonego zakresu przy zastosowaniu reduktora butlowego lub centralnego albo stacji rozprężania gazów, które zawierają cały zestaw potrzebnych urządzeń, w tym reduktory ciśnienia, zawory odcinające wysokiego ciśnienia oraz urządzenia sterujące i kontrolne. W zależności od sposobu wykorzystania gazów w instalacji niezbędne mogą być także reduktory sieciowe i precyzyjne pozwalające na przeprowadzenie drugiego stopnia redukcji aż do bardzo niskich wartości. W przypadku, gdy aż tak duża dokładność nie będzie potrzebna, wystarczające mogą się okazać punkty poboru gazu. Jeżeli stabilne ciśnienie będzie trzeba utrzymać przez dłuższy czas, nieodzowne okażą się reduktory kołpakowe.

armatura do gazów technicznych

 

Zabezpieczenia instalacji gazowej

Przepływ gazu wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Niezbędne będzie stosowanie w tym celu filtrów gazu, które usuwając zanieczyszczenia, chronią instalację przed zatkaniem. Potrzebne będą bezpieczniki, które łączą w sobie zawór zwrotny z ochroną przed cofaniem się płomienia. Nieodzowne będą też zawory bezpieczeństwa oraz manometry pozwalające na kontrolę ciśnienia. Do łączenia butli w wiązki, tzw. rampy i dostarczania gazu do poszczególnych elementów systemu konieczne są też węże oraz kolektory wysokociśnieniowe, a także szybkozłączki.