Jakie filtry stosuje się w instalacjach gazów technicznych?

Przeprowadzanie procesów technologicznych wiąże się z koniecznością wykorzystywania materiałów i substancji, które ściśle odpowiadają potrzebom wynikającym z charakteru wykonywanych operacji. Odstępstwa od parametrów jakościowych np. związanych z czystością czy składem poszczególnych surowców mogą odbić się na osiąganych rezultatach np. obniżać jakość wyrobu lub oddziaływać na używaną podczas produkcji aparaturę zmniejszając jej żywotność bądź powodując awarie. W przypadku korzystania z gazów technicznych jednym z kluczowych zagadnień będzie ich właściwa czystość, co nierzadko pociąga za sobą konieczność używania odpowiednich filtrów do gazu. Przekonajmy się, jakie ich rodzaje są używane najczęściej i zobaczmy jaką rolę odgrywają.

 

Czemu gazy muszą być poddawane filtracji?

Gazy techniczne są dostarczane przez dystrybutorów w butlach lub zbiornikach i mają zadeklarowaną przez producenta czystość określaną specjalnym dwucyfrowym kodem, który wskazuje na maksymalną dopuszczalną zawartość innych substancji. Użytkownik może więc dobrać rodzaj gazu do swoich potrzeb, jednak trzeba pamiętać, że przesył gazu wewnątrz wykorzystywanej instalacji może się wiązać z pojawieniem się różnego rodzaju zanieczyszczeń i ciał obcych m.in. drobin pochodzących ze stosowanej armatury lub zamontowanych uszczelnień. Cząsteczki tego rodzaju mogą prowadzić do uszkodzenia używanych reduktorów, a także wpływać na pracę zasilanych gazem urządzeń.

filtry

 

Jakie filtry pozwalają na oczyszczanie gazów?

Do oczyszczania gazów trzeba wykorzystywać wkłady filtracyjne, które będą odporne na ich działanie, a także wytrzymają panujące w instalacji ciśnienie i temperaturę. Wśród najpopularniejszych rozwiązań znajduje się stosowanie filtracji mechanicznej, a więc takiej, gdzie zanieczyszczenia są zatrzymywane przez otwory znajdujące się na powierzchni roboczej, mające mniejszą średnicę niż ewentualne ciała obce. Filtry do gazu są zwykle wykonane z metalu – w zależności od rodzaju gazu może to być np. mosiądz lub stal kwasoodporna. Poziom filtracji poszczególnych wkładów powinien być dopasowany do potrzeb konkretnego procesu i nie zaburzać w znaczącym stopniu przepływu gazu.