Jak działają reduktory gazowe?

Gazy techniczne i grzewcze są wykorzystywane w wielu instalacjach przemysłowych, a także w licznych urządzeniach oraz systemach wspomagających działanie rozmaitych maszyn i urządzeń. Mogą one być pobierane ze zbiorników o różnej pojemności, sprawne działanie używających gazu urządzeń wymaga jednak zwykle dostarczania go w ściśle określonej ilości oraz przy ciśnieniu utrzymującym się w odpowiednim przedziale. Rozwiązaniem, które pozwala na zmniejszenie wartości ciśnienia, są reduktory gazowe o potrzebnych w danym przypadku parametrach. Przekonajmy się, jak funkcjonują reduktory gazowe i zobaczmy, jakie są ich rodzaje.

 

Zasada funkcjonowania reduktora gazowego 

Konstrukcja reduktora gazowego może być różna w zależności od specyfiki instalacji, w jakiej ma on zostać zamontowany. Zasada funkcjonowania urządzeń tego rodzaju pozostaje jednak niezmienna – składają się one z elementu reagującego na poziom ciśnienia oraz współpracującego z nim zaworu, który reguluje ilość gazu, a zarazem jego ciśnienia, jakie będzie trafiało do wylotu. Często wykorzystywaną konstrukcją jest połączenie membrany, sprężyny oraz grzybka, który w zależności od swego położenia zamyka lub otwiera przepływ.

reduktor

 

Rodzaje i zastosowania reduktorów

Reduktory mogą być wykonywane w wersjach przeznaczonych do obsługi całego systemu tzw. reduktory centralne, używane np. wówczas, gdy niezbędna jest obsługa rozbudowanej instalacji z wieloma punktami poboru oraz dużym zbiornikiem zasilającym instalację. W takich przypadkach często korzysta się z redukcji dwustopniowej – reduktor centralny dopasowuje ciśnienie do wielkości systemu, gwarantując sprawny przesył medium, a reduktor w punkcie poboru dba o utrzymanie ciśnienia na poziomie wymaganym przez konkretne urządzenie. Innym rozwiązaniem są reduktory butlowe, które podłącza się bezpośrednio do zbiorników zasilających dane urządzenie. Ponieważ rozmaite gazy są wykorzystywane z różnymi ciśnieniami, dla zapobiegania pomyłkom wynikającym z użycia niewłaściwego reduktora różnicuje się ich gwinty przyłączeniowe. Reduktory butlowe są szeroko używane m.in. w spawalnictwie.