Jak dobrać osprzęt do gazów technicznych?

różnej wielkości butle z gazemGazy techniczne są niezbędne przy wielu rodzajach działalności produkcyjnej i usługowej. Będą one konieczne m.in. do generowania ciepła do ogrzewania lub suszenia, przy tworzeniu atmosfer ochronnych oraz w procesach spawania lub cięcia termicznego. Są potrzebne do zajścia różnych reakcji chemicznych. Stosuje się je też jako składnik wyrobów lub surowiec do ich otrzymywania. Ze względu na to, iż są dostarczane pod wysokim ciśnieniem, do ich użytkowania nieodzowna będzie infrastruktura w postaci armatury do gazów technicznych. Przekonajmy się, jakie instalacje okażą się konieczne.

 

Utrzymywanie ciśnienia gazu

Gaz dostarczany w butlach lub większych zbiornikach znajduje się pod wysokim ciśnieniem, zanim będzie mógł być wykorzystany w poszczególnych urządzeniach, musi ono jednak zostać zmniejszone do odpowiedniego poziomu. W tym celu konieczne okazuje się używanie reduktorów, które zapewnią potrzebne w danej aplikacji ciśnienie. W zależności od sytuacji wykorzystywane mogą być reduktory butlowe albo jeśli instalacja ma większe rozmiary reduktory centralne czy stacje rozprężania gazu. Sieć pozwalająca na przesyłanie gazu do konkretnych stanowisk będzie potrzebowała również punktów poboru gazu. W niektórych zastosowaniach niezbędne okaże się jednak użycie reduktorów precyzyjnych.

 

Armatura przesyłowa

Dystrybucja gazu wymaga korzystania z armatury pozwalającej na jego bezpieczne i wygodne przesyłanie do poszczególnych punktów, gdzie będzie zużywany. W tym celu niezbędne okaże się użycie odpowiednich przewodów i węży wysokociśnieniowych oraz złączek. Potrzebne będą również manometry i zawory dozujące oraz odcinające, jak również bezpieczniki chroniące przed zapłonem oraz wybuchem. Ciężko byłoby też obejść się filtrów gazu a nierzadko także jego podgrzewaczy.