Dlaczego zastosowanie bezpieczników gazowych jest takie ważne?

rurociągi i regulatory gazówWiele procesów technologicznych wykorzystywanych w przemyśle wymaga zastosowania rozmaitych gazów technicznych. Mogą one być potrzebne do wytwarzania energii cieplnej koniecznej m.in. w czasie suszenia lub wygrzewania, a także jako surowiec niezbędny do wywołania określonych reakcji chemicznych czy stworzenia właściwej atmosfery ochronnej np. podczas spawania, cięcia termicznego bądź pakowania żywności. Ponieważ są one dostarczane pod wysokim ciśnieniem, instalacje służące do ich magazynowania oraz przesyłania i poboru w odpowiednich punktach muszą być wyposażone w bezpieczniki gazowe. Przekonajmy się, dlaczego będą one konieczne i sprawdźmy, jak działają.

 

Dlaczego bezpieczniki gazowe są niezbędne?

Gazy techniczne to substancje, które są przechowywane pod wysokim ciśnieniem, a wiele z nich należy do substancji łatwopalnych. Niekontrolowane uwolnienie się ich większej ilości mogłoby więc doprowadzić do powstania atmosfery wybuchowej, co z kolei oznaczałoby ryzyko eksplozji oraz pożaru. Stanie się tak zwłaszcza w miejscach, gdzie butle lub infrastruktura przesyłowa będą narażone na oddziaływanie wysokiej temperatury, otwartego ognia lub urządzeń, w których wskutek spięcia może pojawić się iskra. Niebezpieczna sytuacja może się jednak zdarzyć nie tylko w wyniku utraty szczelności, ale także wówczas, gdy dojdzie do cofnięcia się płonącego gazu do instalacji przesyłowej, co mogłoby skutkować wybuchem całego rurociągu i podłączonych do niego butli bądź zbiorników. By wyeliminować takie zagrożenie, istniejące przepisy nakładają obowiązek montowania bezpieczników gazowych w każdym punkcie poboru gazu.

 

Jak działają bezpieczniki gazowe?

Bezpieczniki gazowe to urządzenia, które działają jako zawory zwrotne, umożliwiające przepływ tylko w jednym kierunku i blokujące instalację wówczas, gdy z dowolnego powodu – spadku ciśnienia po stronie zasilającej czy zablokowaniu przepływu po stronie zasilanego urządzenia – dojdzie do sytuacji, w której miałby nastąpić jego cofnięcie się. Są one zakładane za reduktorem, mówimy wówczas o bezpiecznikach przyreduktorowych albo przy wejściu przewodu zasilającego do konkretnego odbiornika, gdzie mamy do czynienia z bezpiecznikami przypalnikowymi.