Czym jest i do czego służy punkt poboru gazu?

Przemysłowe procesy technologiczne wymagają stosowania różnych surowców i substancji pomocniczych. Jednym z mediów, które jest wykorzystywane najczęściej, są różnego rodzaju gazy techniczne. W zależności od specyfiki konkretnej branży mogą one być używane na rozmaite sposoby – czerpane z butli lub zbiorników o rozmaitej pojemności, a w przypadku powietrza sprężane przy pomocy odpowiednio wydajnych kompresorów. Do ich dystrybucji niezbędna będzie jednak właściwa infrastruktura, w tym punkty poboru gazu. Przekonajmy się, jakie gazy techniczne są potrzebne najczęściej i w jaki sposób się je dystrybuuje.

 

Czym są gazy techniczne?

Gazy techniczne to substancje używane w wielu branżach. Do najczęściej wykorzystywanych należą gazy spawalnicze stosowane zarówno do podtrzymywania spalania, jak acetylen, cięcia jak czysty tlen, a także w charakterze gazów osłonowych, jak hel, argon czy dwutlenek węgla. Gazy są też używane do inicjowania i podtrzymywania reakcji chemicznych od produkcji materiałów termoizolacyjnych po spulchnianie ciasta. Stosuje się je także do tworzenia atmosfery ochronnej podczas obróbki artykułów żywnościowych oraz przy ich pakowaniu. Służą również jako paliwo do ogrzewania pieców we wszelkiego typu suszarniach. Są też używane w chłodnictwie i podczas przechowywania płodów rolnych.

butle z gazem

 

Jak korzysta się z gazów technicznych?

Najczęściej gazy techniczne są rozprowadzane w butlach o pojemności 40–50 litrów albo w popularnych butlach 10 i 20 litrowych. Gazy takie jak propan-butan są dostępne w butlach mieszczących 11 albo 33 kg gazu. W dużych zakładach przemysłowych gaz może być jednak przywożony bezpośrednio do większych zbiorników. Przed użyciem gaz musi zostać rozprężony tak, by uzyskał wymagane ciśnienie robocze. Można to osiągnąć, stosując tzw. punkty poboru gazu, składające się z reduktora, zaworu odcinającegoodpowiedniego przyłącza. W celu określania przepływu często są wyposażane w rotametry. W zależności od rodzaju gazu oraz oczekiwanej trwałości armatura może być wykonana z mosiądzu lub stali.