Czym charakteryzują się reduktory do gazów specjalnych?

Wiele technologii stosowanych w różnych gałęziach przemysłu wiąże się z koniecznością wykorzystywania gazów specjalnych, a więc takich, które charakteryzują się wysoką czystością. Używanie ich wymaga zainstalowania odpowiedniej armatury, która pozwoli na utrzymanie właściwych parametrów roboczych. Jednym z ważniejszych elementów instalacji tego typu będą reduktory do gazów specjalnych. Przekonaj się, jaka jest ich funkcja oraz dostępne rodzaje.

 

Reduktory w instalacjach gazów technicznych 

Gazy techniczne są używane w rozmaitych branżach, zróżnicowane jest też ich przeznaczenie. W większości przypadków do ich najważniejszych parametrów użytkowych należy odpowiedni poziom czystości oraz ciśnienie, dopasowane do konkretnego zastosowania. W instalacjach służących do dystrybucji gazu niezbędne okaże się więc z jednej strony zapewnienie właściwej szczelności, z drugiej utrzymywanie potrzebnego ciśnienia.

reduktor

Ponieważ gaz dostarczany w butlach lub zbiornikach może być bardziej sprężony niż to konieczne, przed dostarczeniem do konkretnego urządzenia powinien przejść przez reduktor, który będzie w stanie wyrównać jego ciśnienie i dopasować je do oczekiwań. Choć konstrukcja reduktorów jest zwykle prosta, to ich prawidłowe funkcjonowanie ma duże znaczenie dla trwałości używanego sprzętu, a także dla powodzenia poszczególnych operacji np. z uwagi na fakt, że przy łączeniu kilku gazów rozbieżności w ciśnieniu doprowadzą do zaburzenia składu powstającej mieszanki. Może się to przełożyć np. na właściwości tworzonej atmosfery ochronnej i zachodzące w niej procesy czy choćby na temperaturę uzyskiwanego płomienia.

 

Rodzaje reduktorów w instalacjach gazów technicznych

W miejscach, gdzie wykorzystuje się gaz czerpany bezpośrednio z butli, kluczowe znaczenie ma użyty reduktor butlowy. W przypadku systemów dystrybucji gazów rurociągami na ogół stosuje się dwa rozwiązania – reduktory centralne, dbające o parametry gazu wtłaczanego do całej instalacji oraz reduktory sieciowe, które obsługują konkretne punkty poboru gazu, dopasowując precyzyjnie ciśnienie do potrzeb podłączonego sprzętu.